O inwestowaniu

o-podbicie-zaplecz-statlink-797.jpg

Osoby zajmujące się w inne inwestycje zwiemy inwestorami. Plany i wybory każdej takiej osoby dużo o niej mówią. Profil inwestycyjny jest czymś, co jest pewnego rodzaju drogowskaz, dzięki któremu łatwiej dotrzeć nam do upragnionego celu.

Jest to sama cecha każdego z inwestorów. Tworzenie takiego profilu składa się w głównej mierze na sprecyzowaniu tego, co chcemy osiągnąć a w którym czasie zajmuje się to wydarzyć. Okres ten zwany jest horyzontem czasowym. W ten sposób sprawdzamy też, jak wysoki poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

Ważna jest tu również nasza wiedza odnośnie do tego, co dzieje się na rynku finansów, a i nasza obecna sytuacja materialna. Dzięki sformułowaniu naszego profilu inwestycyjnego możemy wybrać odpowiednią dla nas strategię inwestycyjną. Ważną rzeczą jest również podział środków na ryzykowne oraz bezpieczne, a także na długoterminowe i płynne. Zwiemy to alokacją portfela inwestycyjnego. Swój własny profil inwestycyjny można łatwo sprawdzić za pomocą specjalnej ankiety. Jest pięć takich profili: konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny.

Z taką wiedzą wybór odnośnie do tego, w które instrumenty finansowe inwestować stawanie się o wiele łatwiejszy. Uproszczony podział zawiera natomiast profil: konserwatywny, zrównoważony i akcyjny. Nie trudno się domyślić, że osoby mniej doświadczone powinny skoncentrować się raczej na lokatach czy obligacjach. Dopiero doświadczeni inwestorzy powinni pracować na giełdzie i kupować akcje. Jest to bowiem bardziej niebezpieczne i wymaga większego zakresu wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości.


Biznes, firma, inwestowanie:  http://www.advmedia.com.pl/


Co ciekawe każda instytucja finansowa jest zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawdzającego właśnie cechy indywidualne klienta przed sprzedaniem mu produktu związanego z profilem inwestycyjnym. Jak widać odpowiedni dobór takiego profilu do naszych oczekiwań, ale też możliwości jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu. Należy pamiętać, aby mierzyć siły na zamiary, ale też nie bać się odrobiny ryzyka, które może się opłacić.

Dodaj komentarz